Phone +49 821 5702-0
Fax +49 821 5702-234
info@remove-this.boewe-systec.com

Datenschutz
Polnisch

Polityka prywatności
Polski

(1) Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady gromadzenia danych osobowych użytkowników korzystających z naszej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby, czyli między innymi nazwisko, adres, adres e-mail lub lista stosowanych usług.

 (2) Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest prowadzenie firmy atrz też nasze Dane Firmowe. Sprawy związane z ochroną danych kierować należy do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adres datenschutz@remove-this.boewe-systec.com lub pocztą na adres firmy, podając jako odbiorcę „Inspektora ochrony danych osobowych”.

 (3) Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, informacje którymi się dzieli (adres e-mail oraz – jeżeli ma to zastosowanie w danym przypadku – imię/nazwisko i numer telefonu) są przez nas przechowywane w celu przetworzenia żądania użytkownika. Zebrane w ten sposób dane są usuwane po ich wykorzystaniu. Jeśli wystąpi potrzeba dłuższego ich przechowania, dane te podlegać będą ograniczeniom w zakresie ich przetwarzania.

(4) W wypadku wykorzystania dostawców usług do konkretnych funkcjonalności naszej oferty, lub w przypadku możliwości wykorzystania danych użytkownika do celów marketingowych, użytkownik zostanie szczegółowo poinformowany o każdym wystąpieniu ww. okoliczności. Użytkownik zostanie również poinformowany o okresie przechowywania jego danych.

(1) Użytkownik posiada następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do korekty lub usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do odmowy możliwości przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

(2) Użytkownik ma również prawo do złożenia reklamacji do odpowiedniego urzędu nadzorującego ochronę danych dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych przez naszą firmę.

(1) Jeśli użytkownik odwiedza stronę wyłącznie w celach informacyjnych (np. odwiedza stronę bez logowania, rejestracji lub przesyłana informacji),
żadne dane poza informacjami udostępnionymi przez przeglądarkę użytkownika nie będą gromadzone. Z powodów technicznych, podczas każdej wizyty użytkownika na naszej stronie gromadzimy następujące dane wymagane do poprawnego wyświetlania naszej witryny, gwarantujące jej stabilność oraz bezpieczeństwo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO), czyli:

 • adres IP
 • data i czas przesłania żądania
 • strefa czasowa użytkownika w porównaniu do strefy Greenwich Mean Time (GMT)
 • żądania wysłane w witrynie
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość danych przesłanych w sesji
 • adres URL, z którego użytkownik wszedł na naszą stronę
 • informacje o przeglądarce
 • informacje o systemie operacyjnym i interfejsie użytkownika
 • informacje o języku i wersji przeglądarki.

    

(2) Oprócz powyższych danych, korzystanie z naszej witryny wiąże się z przechowywaniem ciasteczek (plików cookies) na komputerze użytkownika. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym użytkownika przez przeglądarkę w celu umożliwienia odwiedzanej witrynie (w tym przypadku naszej witrynie) dostępu do pewnych informacji. Ciasteczka nie mogą zostać wykorzystane do uruchomienia aplikacji ani przesłania wirusa na komputer użytkownika. Ich celem jest ułatwienie i usprawnienie korzystania z Internetu.


(3) Użycie ciasteczek:
a) Niniejsza witryna korzysta z następujących typów ciasteczek o następujących funkcjach i zakresie:

 • Ciasteczka tymczasowe (patrz b)
 • Ciasteczka trwałe (patrz c)

b) Ciasteczka tymczasowe usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności ciasteczek sesyjnych. W ciasteczkach tego rodzaju przechowywany jest tak zwany identyfikator sesji, który umożliwia łączenie oddzielnych żądań wysyłanych przez przeglądarkę użytkownika w jedną sesję. Umożliwia to identyfikację komputera użytkownika podczas ponownego wyświetlenia naszej strony internetowej. Ciasteczka sesyjne są usuwane po wylogowaniu się z witryny lub po zamknięciu przeglądarki.

c) Ciasteczka trwałe są usuwane automatycznie po czasie określonym dla danego ciasteczka. Użytkownik może usunąć każde z ciasteczek w dowolnej chwili, korzystając z ustawień bezpieczeństwa w przeglądarce.

d) Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, by nie akceptowała ciasteczek wysyłanych przez strony trzecie lub w ogóle żadnych ciasteczek. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę, że w takim wypadku korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny może nie być możliwe.

(e) Pliki cookies, które są niezbędne do funkcjonowania komunikacji elektronicznej lub służą do realizacji konkretnych funkcji są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pliki cookies są przez nas przechowywane w celu optymalizacji naszych usług i zapobiegania błędom technicznym podczas ich świadczenia. W przypadku przechowywania innych plików cookies (służących np. do analizy nawyków związanych z przeglądaniem stron), pliki te zostaną opisane w naszej polityce prywatności.

(1) Oprócz korzystania z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, użytkownik może również uzyskać dostęp do wielu dodatkowych usług. Zazwyczaj wymagają one podania dodatkowych danych osobowych umożliwiających świadczenie danej usługi oraz wykorzystywanych w celu spełnienia uprzednio wymienionych zasad przetwarzania danych.
    
(2) Czasami podawane przez użytkownika dane są przetwarzane przez naszych dostawców zewnętrznych. Dostawcy ci są dobierani z najwyższą starannością. Zobowiązani są do przestrzegania naszych wytycznych i są poddawani regularnym audytom.
    
(3) W przypadkach, w których siedziba naszych dostawców zewnętrznych lub wspólników znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), użytkownik będzie informowany o następstwach tego stanu rzeczy w opisie oferty.

(1) Po udzieleniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody wpływa na zezwolenia dotyczące przetwarzanie danych użytkownika poczynając od momentu wycofania.

(2) W zakresie, w którym dane osobowe użytkownika przetwarzane są na zasadzie równowagi interesów, użytkownik może odmówić udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadkach, w których przetwarzanie danych nie jest konieczne do zawarcia umowy z użytkownikiem. Poszczególne przykłady ww. sytuacji zawarte są poniżej, w opisach poszczególnych funkcji naszej witryny. W przypadku odmowy udzielenia zgody użytkownik zostanie poproszony o podanie powodów, dla których ww. zgoda nie może zostać udzielona. W przypadku otrzymania uzasadnionej odmowy dokonamy analizy sytuacji i przestaniemy przetwarzać lub dostosujemy zakres przetwarzania danych użytkownika. W szczególnych przypadkach poinformujemy użytkownika o uzasadnionych powodach, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie jego danych.

(1) Nasza witryna korzysta z platformy analitycznej Matomo w celu analizowania ruchu użytkowników na naszej stronie. Uzyskane w ten sposób statystyki umożliwiają nam udoskonalenie naszej oferty i dostosowanie jej do zainteresowań naszych użytkowników. Podstawą prawną jej wykorzystania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

(2) Aby przeprowadzanie wspomnianych analiz było możliwe, na komputerze użytkownika przechowywane są ciasteczka (więcej informacji znajduje się w § 4). Wszelkie informacje zgromadzone w ten sposób przechowywane są wyłącznie na naszym serwerze w Niemczech. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku braku zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie korzystanie z niektórych funkcji witryny może być niemożliwe. Użytkownik może wyłączyć użycie ciasteczek w opcjach swojej przeglądarki. Użytkownik może również wyłączyć funkcję analizy jego odwiedzin na naszej witrynie przez platformę Matomo, zaznaczając następujące pole (zrezygnuj).

(3) Nasza witryna korzysta z platformy Matomo z dodatkiem AnonymizeIP, który skraca adresy IP podczas dalszym przetwarzania danych. Zapobiega to personalizacji informacji. Adres IP udostępniany nam przez przeglądarkę za pośrednictwem platformy Matomo nie jest w żaden sposób połączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi.

(4) Matomo jest projektem typu open source. Więcej informacji na temat tego dostawcy zewnętrznego oraz jego polityki prywatności można znaleźć pod adresem https://matomo.org/privacy-policy/.

(1) Obecnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Google+, Twitter, Xing, LinkedIn.

(2) Jeśli użytkownik odwiedza witryny zewnętrzne, dostawcy tych witryn otrzymują informację dotyczącą poszczególnych podstron wyświetlanych przez użytkownika na naszej witrynie. Ponadto ww. dostawcy otrzymują również dostęp do danych wyszczególnionych w § 3 niniejszego dokumentu. W przypadku witryn Xing adres IP jest anonimizowany bezzwłocznie po jego otrzymaniu, zgodnie z informacjami udzielonymi przez niemieckich przedstawicieli tych dostawców. Aktywacja wtyczki powoduje przesłanie danych osobowych użytkownika do danego dostawcy, który następnie je przechowuje (w przypadku dostawców z USA, odbywa się to w USA). Ponieważ dostawcy wtyczek gromadzą dane osobowe głównie za pomocą ciasteczek, przed kliknięciem wyszarzonego przycisku zalecamy usunąć wszystkie ciasteczka w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(3) W przypadku mediów społecznościowych nie mamy wpływu na rodzaj gromadzonych danych oraz sposób ich przetwarzania. Nie znamy także zakresu gromadzenia danych, celu ich przetwarzania oraz czasu ich przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych przez dostawcę wtyczki.

(4) Dostawca wtyczki przechowuje gromadzone dane w formie profili użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynku i/lub personalizacji swojej witryny. Tego typu analiza prowadzona jest w szczególności w celu dostarczania spersonalizowanych reklam, nawet tym użytkownikom, którzy w danej chwili nie są zalogowani, oraz w celu informowania innych użytkowników danego medium społecznościowego na temat aktywności danego użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik może nie wyrazić zgody na tworzenie tego typu profili, kontaktując się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Wtyczki umożliwiają nam interakcję z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami oraz służą ulepszeniu naszej oferty i dostosowaniu jej do zainteresowań naszych użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania wtyczek jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

(5) Przesyłanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczki lub czy jest u niego zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, dane gromadzone podczas wizyty na naszej witrynie są bezpośrednio kojarzone z istniejącym kontem u dostawcy wtyczki. Przy aktywowaniu przycisku, na przykład w celu podania odnośnika do strony, dostawca wtyczki również przechowuje tę informację na koncie użytkownika i publicznie dzieli się nią z kontaktami użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się z sieci społecznościowych po korzystaniu z nich, a zwłaszcza przed aktywacją przycisku, aby zapobiec powiązaniu profilu użytkownika przez dostawcę wtyczki.

(6) Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz sposobu ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniego dostawcy wtyczki. Adresy stron zawierających ww. dokumenty podane są poniżej. Dokumenty te zawierają więcej szczegółów na temat praw przysługujących użytkownikom i sposobów ochrony prywatności.

(7) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek oraz adresy URL zawierające zasady ochrony prywatności:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl. Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy; http://www.xing.com/privacy.

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

(1) Nasza oferta online obejmuje również możliwość integracji z zawartością serwisu YouTube. Materiały te przechowywane są na stronie http://www.youtube.com, ale można je oglądać również bezpośrednio w naszej witrynie. Są one zintegrowane przy wykorzystaniu „trybu prywatności” Oznacza to, że żadne dane użytkownika nie zostaną przesłane do YouTube dopóki użytkownik nie odtworzy zintegrowanego filmu. Odtworzenie jednego ze zintegrowanych filmów przez użytkownika uruchomi transfer danych wyszczególnionych w sekcji II. Transfer ten nie jest w żaden sposób kontrolowany przez BÖWE SYSTEC.

(2) Po odwiedzeniu witryny przez użytkownika YouTube otrzymuje informację, że dany użytkownik uzyskał dostęp do konkretnej podstrony naszej witryny. Ponadto YouTube otrzymuje również dostęp do danych wyszczególnionych w § 3 niniejszego dokumentu. Dane te są udostępniane niezależnie od tego, czy dany użytkownik jest lub nie jest zalogowany w serwisie YouTube. Jeśli użytkownik jest zalogowany do konta Google, wszelkie udostępniane dane zostaną bezpośrednio z tym kontem powiązane. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego profil YouTube był w ten sposób powiązany z witryną, przed aktywacją przycisku należy najpierw wylogować się z serwisów ww. dostawców. YouTube przechowuje dane użytkownika w formie profili użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynku i/lub personalizacji swojej witryny. Tego typu analiza prowadzona jest w szczególności w celu dostarczania spersonalizowanych reklam, nawet tym użytkownikom, którzy w danej chwili nie są zalogowani, oraz w celu informowania innych użytkowników danego medium społecznościowego na temat aktywności danego użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik może nie wyrazić zgody na tworzenie tego typu profili, kontaktując się z serwisem YouTube.

(3) Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz sposobu ich przetwarzania przez serwis YouTube znajduje się w polityce prywatności YouTube. Dokument ten zawiera więcej szczegółów na temat praw przysługujących użytkownikom serwisu i sposobów ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza dane użytkowników w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.