Phone +34 91 375 72 70
Fax +34 91 375 72 73
info@remove-this.bowe-systec.es

Política de privacidad
Holandesa

Privacybeleid
Nederlands

(1) In dit privacybeleid wordt uiteengezet op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld tijdens het gebruik van onze website. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die u als individu identificeren of zulke identificatie mogelijk maken, bijv. naam, adres, e-mailadres en het gebruik van diensten.

 (2) Het verantwoordelijke orgaan in overeenkomst met artikel 4, par. 7, van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beheerder zie verder onze Bedrijfsgegevens. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via datenschutz@remove-this.boewe-systec.com of via ons postadres t.a.v. 'functionaris gegevensbescherming'.

 (3) Als u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier op de website, wordt uw informatie (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) opgeslagen om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. De in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd als het niet meer noodzakelijk is de gegevens op te slaan of, als de opslag ervan verplicht is, wordt de verwerking ervan beperkt.

(4) In de gevallen dat we gebruikmaken van dienstverleners voor afzonderlijke eigenschappen van ons aanbod of als we uw gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder over elk afzonderlijk proces in detail informeren. Daar geven we ook aan welke criteria er zijn vastgesteld voor de opslagtermijn.

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op rectificatie of verwijdering
 • Het recht op beperking van verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
 • Het recht op dataportabiliteit

(2) Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw gegevens.

(1) Als u onze website bezoekt voor informatiedoeleinden (zoals wanneer u onze website bezoekt zonder u aan te melden, te registreren of ons informatie te sturen),
verzamelen we geen persoonsgegevens anders dan de gegevens die uw browser deelt. Als u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die we nodig hebben om technische redenen om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis: art. 6, par. 1, p. 1, lit. f, AVG),
namelijk:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Lokale tijdzone, verschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Paginaspecifiek verzoek
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevens per sessie
 • Verwijzings-URL
 • Browser
 • Besturingssysteem en gebruikersinterface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

    

(2) Naast deze gegevens worden er bij gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door browsers op de harde schijf worden opgeslagen om site-specifieke informatie via het cookie beschikbaar te maken voor de website (in dit geval, onze website). Cookies kunnen geen toepassingen draaien en ook zijn ze niet in staat virussen op uw computer over te dragen. Hun functie is om het gebruik van internet gemakkelijker en efficiënter te maken.


(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, de reikwijdte en de functionaliteit daarvan zijn als volgt:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Dit omvat in het bijzonder sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op om verschillende verzoeken van uw browser te bundelen tot één gezamenlijke sessie. Dit helpt om uw computer te identificeren als u onze website later opnieuw benadert. Sessiecookies worden verwijderd zodra u zich afmeldt of de browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode die per cookie wordt bepaald. U kunt cookies te allen tijde verwijderen zoals in de veiligheidsvoorkeuren van uw browser is aangegeven.

d) U kunt de instellingen van de browser waar nodig configureren en acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Als u geen cookies toestaat, kunt u mogelijk niet van alle diensten van onze website gebruikmaken.

(e) Cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische berichten of het verstrekken van bepaalde eigenschappen, worden opgeslagen in overeenkomst met  artikel 6 I, lit. f, AVG. We hebben een legitiem belang bij de opslag van cookies om onze diensten te optimaliseren en zonder technische fouten te leveren. Voor zover we andere cookies opslaan (bijvoorbeeld voor analyse van uw surfgedrag), worden deze specifiek in ons privacybeleid genoemd.

(1) Naast het gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden bieden we ook allerlei diensten aan die voor geïnteresseerden beschikbaar zijn. Deze vereisen gewoonlijk dat u aanvullende persoonsgegevens invoert die we gebruiken om de respectievelijke dienst te leveren en vanwege de eerdergenoemde principes van gegevensverwerking.
    
(2) We maken zo nu en dan gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. We zijn zorgvuldig als het gaat om de selectie van en het aangaan van contracten met dergelijke dienstverleners en zij zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.
    
(3) In zoverre onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we u informeren over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.

1) Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw gegevens zodra u deze aan ons hebt verstrekt.

(2) In zoverre we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van de belangen van betrokkenen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is voor het nakomen van een contract met u. Hieronder geven we per geval een beschrijving van functies. Bij het maken van een dergelijk bezwaar vragen we u toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken. In het geval van een gegrond bezwaar zullen we de situatie bestuderen en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen, of u informeren over de legitieme redenen voor de gronden waarop we door zullen gaan met de verwerking ervan.

(3) Natuurlijk hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor de reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame indienen middels de volgende contactgegevens: datenschutz@remove-this.boewe-systec.com.

(1) Onze website maakt gebruik van het webanalytics-platform Matomo voor de analyse van bezoekersverkeer op onze website. Met de statistieken die op deze manier worden samengesteld, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter voor u maken. De wettelijke grond voor dit gebruik is art. 6, par. 1, p. 1, lit. f, AVG.

(2) Voor deze analyse worden cookies (zie § 4 voor meer informatie) op uw computer opgeslagen. Alle op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op onze server in Duitsland opgeslagen. Als u het gebruik van cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u niet van alle diensten van onze website gebruik kunt maken. U kunt het gebruik van cookies via de voorkeuren in uw browser voorkomen.
U kunt Matomo's analyse van uw bezoek aan onze website ook uitschakelen door het volgende selectievakje aan te vinken (opt-out).

(3) Onze website gebruikt Matomo met de add-on AnonymizeIP om IP-adressen te verkorten voor verdere verwerking. Dit voorkomt de personalisatie van de informatie. Het IP-adres dat uw browser via Motomo deelt, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die wij verzamelen.

(4) Matomo is een open source-project. Meer informatie over het privacybeleid van deze externe aanbieder vindt u op https://matomo.org/privacy-policy/.

(1) We maken op dit moment gebruik van de volgende socialemediaplug-ins: Google+, Twitter, Xing, LinkedIn.

(2) Door websites van derden te bezoeken, verkrijgen de aanbieders van deze websites de informatie die u via de desbetreffende subsectie van onze website hebt benaderd. Daarnaast worden ook de gegevens onder § 3 van dit beleid voor hen beschikbaar gemaakt. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd in overeenkomst met de respectieve aanbieder in Duitsland. Door de plug-ins te activeren worden uw persoonsgegevens naar de respectieve plug-inaanbieder gestuurd, alwaar deze worden opgeslagen (in het geval van aanbieders in de VS, vindt dit in de Verenigde Staten plaats). Aangezien de plug-inaanbieder cookies voornamelijk gebruikt voor de verzameling van gegevens, raden we aan de veiligheidsinstellingen van uw browser te gebruiken om alle cookies te verwijderen voordat u op de grijs gemaakte knop klikt.

(3) We hebben geen invloed op de gegevens die verzameld worden noch op de gegevensverwerkingsprocessen en we zijn ons niet bewust van de reikwijdte van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking of de opslagtermijn. Ook hebben we geen informatie over het verwijderen van gegevens die door de plug-inaanbieder worden verzameld.

(4) De plug-inaanbieder slaat de gegevens die hij verzamelt op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of personalisatie van zijn website. Zulke analyse wordt vooral gedaan om gebruikersspecifieke reclame weer te geven, zelfs voor gebruikers die zich niet hebben aangemeld, en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de aanmaak van dergelijke gebruikersprofielen. Dit doet u door contact op te nemen met de desbetreffende plug-inaanbieder. Met de plug-ins kunnen we u de mogelijkheid bieden om met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter voor u kunnen maken. De wettelijke grond voor het gebruik van plug-ins is art. 6, par. 1, p. 1, lit. f, AVG.

(5) De gegevensoverdracht vindt plaats, ongeacht of u een account bij de plug-inaanbieder hebt of u daar hebt aangemeld. Als u zich bij de plug-inaanbieder hebt aangemeld, worden de gegevens die verzameld worden terwijl u op onze website bent, rechtstreeks verbonden aan uw bestaande account bij de plug-inaanbieder. Als u de knop activeert en bijvoorbeeld naar de pagina linkt, slaat de plug-inaanbieder deze informatie ook in uw gebruikersaccount op en deelt deze informatie met uw contactpersonen. We raden u aan om u regelmatig na het gebruik van een sociaal netwerk en vooral voordat u de knop activeert, af te melden om zo een koppeling met uw profiel door de plug-inaanbieder te voorkomen.

(6) Verdere informatie over de reikwijdte en het doel van de verzameling van gegevens en de manier waarop de gegevens door de plug-inaanbieder worden verwerkt, vindt u via de privacybeleidinformatie van de respectieve plug-inaanbieder hieronder. Raadpleeg dit beleid voor meer informatie over uw rechten en opties om uw privacy te beschermen.

(7) Adressen van externe plug-inaanbieders en de URL van hun desbetreffend privacybeleid:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl. Google is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland; http://www.xing.com/privacy.

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(1) We hebben ook YouTube-video's in onze online diensten geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en rechtstreeks vanaf onze website toegankelijk. Ze zijn allemaal geïntegreerd met behulp van de 'privacymodus'. Dit houdt in dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden gestuurd als u geen video's afspeelt. Alleen wanneer u deze video's afspeelt, worden de gegevens overgedragen die in Sectie II genoemd worden. Deze gegevensoverdracht bevindt zich buiten de reikwijdte van BÖWE SYSTEC.

(2) Het bezoeken van de website verstrekt YouTube informatie dat u de relevante pagina op onze website hebt bezocht. Daarnaast worden ook de gegevens onder § 3 van dit beleid voor hen beschikbaar gemaakt. Deze informatie wordt gedeeld, ongeacht of YouTube gebruikersaccounts biedt waarop u zich al dan niet hebt aangemeld. Als u zich op Google hebt aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw YouTube-profiel op deze manier wordt gekoppeld, dient u zich af te melden voordat u op de knop drukt. YouTube slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of personalisatie van zijn website. Zulke analyse wordt vooral gedaan om gebruikersspecifieke reclame weer te geven, zelfs voor gebruikers die zich niet hebben aangemeld, en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de aanmaak van dergelijke gebruikersprofielen door YouTube.

(3) Verdere informatie over de reikwijdte en het doel van de verzameling van gegevens en de manier waarop de gegevens door YouTube worden gebruikt, vindt u in het privacybeleid. Raadpleeg dit beleid voor meer informatie over uw rechten en opties om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw gegevens in de VS en is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.