Phone +34 91 375 72 70
Fax +34 91 375 72 73
info@remove-this.bowe-systec.es

Política de privacidad
Sueca

Sekretesspolicy
Svenska

(1) Denna sekretesspolicy klargör hur vi samlar in personlig information när du använder vår webbplats. Personlig information innebär all information som identifierar dig som individ, eller möjliggör identifiering, som exempelvis namn, adress, e-postadress och användning av tjänster.

 (2) Ansvarig organisation är, i enlighet med artikel 4, paragraf 7 i allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) (GDPR): Företagsledning. Se även våra Företagsuppgifter. Du kan kontakta vår dataskyddsansvarig på e-postadressen datenschutz@remove-this.boewe-systec.com eller via post till ”Data Protection Officer” på vår postadress.

 (3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär, kommer all information som du delar med oss (e-postadress och eventuellt namn och telefonnummer) att sparas av oss i syfte att behandla och besvara din förfrågan. Alla uppgifter som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas så snart det inte är nödvändigt att lagra dem, eller om krav på lagring finns, behandlas i begränsad utsträckning.

(4) I de fall där vi använder oss av tjänsteleverantörer för enskilda funktioner inom vår tjänst, eller om vi vill använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, kommer vi att förklara varje enskild process i detalj nedan. Vi kommer även att specificera de gällande riktlinjerna för hur länge data får lagras.

(1) Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • Rätt till information
 • Rätt till korrigering eller borttagning
 • Rätt att begära att användningen begränsas
 • Rätt att bestrida användning
 • Rätt till flyttbara data


(2) Du har rätt att göra ett klagomål hos en granskande dataskyddsmyndighet om du har invändningar mot hur vi använder dina data.

(1) När du besöker vår webbplats i informationssyfte (t.ex. om du besöker sidan utan att logga in, registrera dig eller skicka information till oss)
kommer vi inte att samla in några personuppgifter, med undantag för de uppgifter som delas via din webbläsare. När du besöker vår webbplats samlar vi in vissa uppgifter som vi av tekniska skäl behöver för att kunna visa vår webbplats och för att garantera att den är säker och stabil (rättslig grund: artikel 6, paragraf 1 p.1 lit. f i GDPR).

Dessa uppgifter är:

 • IP-adress
 • Datum och tidpunkt för åtkomst
 • Lokal tidszon och skillnaden mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Åtkomst till specifika sidor
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Överförd data per session
 • Referenswebbadress
 • Webbläsare
 • Operativsystem och användargränssnitt
 • Webbläsarens version och språk


(2) Utöver dessa insamlade uppgifter kommer även cookies att lagras på din dator vid användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar på din hårddisk för att göra sajtspecifik information tillgänglig för webbplatserna (i detta fall vår webbplats). Cookies kan varken köra program eller föra över virus till din dator. Deras syfte är att göra din internetanvändning enklare och mer effektiv.


(3) Användning av cookies:
a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, i följande utsträckning och syfte:

 • Tillfälliga cookies (se b)
 •  Permanenta cookies (se c)

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Detta gäller framför allt sessionscookies. Dessa cookies lagrar ett så kallat sessions-ID för att samla ihop separata webbläsarförfrågningar till en enda session. Detta hjälper till att identifiera din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare.

c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid. Tiden skiljer sig åt mellan olika cookies. Du kan när som helst välja att radera dina cookies genom att gå till din webbläsares säkerhetsinställningar.

d) Du kan välja huruvida du vill godkänna tredjepartcookies eller alla cookies genom att gå till din webbläsares inställningar. Tänk på att du kanske inte kan använda alla tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats om du inte tillåter cookies.

(e) Cookies, som är nödvändiga för elektronisk kommunikation eller för att vissa funktioner ska kunna genomföras, lagras i enlighet med artikel 6 1 lit. f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna optimera våra tjänster och leverera dem utan tekniska problem. I den mån som vi lagrar andra cookies (såsom cookies som används för att analysera dina internetvanor) specificeras dessa specifikt i vår sekretesspolicy.

(1) Utöver att använda vår webbplats i rent informationssyfte, erbjuder vi dessutom en rad olika tjänster för de som är intresserade. Dessa tjänster kräver ofta att du anger ytterligare personuppgifter som vi använder för att leverera tjänsterna och för att uppfylla ovan nämnda principer för databehandling.
    
(2) Vi använder ibland externa tjänsteleverantörer för att behandla dina personuppgifter. Dessa väljs noga ut av oss och granskas regelbundet för att säkerställa att de arbetar enligt instruktioner från oss.
    
(3) I den mån som våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför European Economic Area (EEA), kommer vi att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

(1) Om du har givit oss ditt medgivande att använda dina personuppgifter, så har du rätt att när som helst dra tillbaka detta medgivande. Så snart ett sådant återkallande kommer in till oss påverkas vår rätt att behandla dina uppgifter.

(2) I den mån som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning, har du rätt att bestrida behandlingen. Detta är särskilt fallet om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla kontraktet med dig, vilket kommer att beskrivas för varje fall i beskrivningarna nedan. När du utnyttjar rätten att bestrida behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att ge en förklaring till varför du vill återkalla ditt medgivande. I fall där en protest anses vara berättigad kommer vi att utreda situationen och därefter avsluta eller anpassa databehandlingen, eller informera dig om vi har giltiga skäl att fortsätta databehandlingen.

(3) Du har givetvis rätt att när som helst bestrida behandlingen av dina personuppgifter i reklam- eller analyssyften. Du kan lämna in din begäran att bestrida användningen i reklamsyften genom att använda följande kontaktuppgifter: datenschutz@remove-this.boewe-systec.com.

(1) Vår webbplats använder webbanalysplattformen Matomo för att analysera användartrafiken på vår webbplats. Denna typ av statistik hjälper oss att förbättra vår tjänst och göra den intressantare för dig. Den rättsliga grunden för användning av den är artikel 6, paragraf 1 P.1 lit. f i GDPR.

(2) För denna analys lagras cookies på din dator (se § 4 för mer information). All information som samlas in på detta sätt lagras enbart på vår server i Tyskland. Tänk på att du kanske inte kan använda alla tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats om du inte tillåter cookies. Du kan välja att förhindra användandet av cookies genom att gå till din webbläsares inställningar.
Du kan även välja att inte delta i Matomo-analysen när du besöker vår webbplats. Kryssa i följande ruta för att inte delta.

(3) Vår webbplats använder Matomo med tillägget AnonymizeIP för att förkorta IP-adresser i syfte att ytterligare behandla informationen, och förhindra att den görs personlig. IP-adressen som delas från din webbläsare via Matomo är inte knuten till några andra uppgifter som vi samlar in.

(4) Matomo är ett projekt med öppen källkod. Du kan läsa denna tredjepartsleverantörs sekretesspolicy här: https://matomo.org/privacy-policy/.

(1) För närvarande använder vi oss av följande sociala media-tillägg: Google+, Twitter, Xing, LinkedIn.

(2) Genom att besöka webbplatser tillhörande tredjepart erhåller leverantörerna av dessa webbplatser information om att du har fått åtkomst till de olika undersektionerna på vår webbplats, varpå de även får tillgång till de data som beskrivs i § 3 i denna policy. När det gäller Xing, görs IP-adressen anonym direkt efter insamling, i enlighet med respektive leverantör i Tyskland. Genom att aktivera tillägget förs dina personuppgifter över till respektive tilläggsleverantör, där de sedan lagras (för leverantörer i USA lagras uppgifterna i USA). Eftersom tilläggsleverantören främst använder cookies för att samla in uppgifter, rekommenderar vi dig att använda webbläsarens säkerhetsinställningar för att radera alla cookies innan du klickar på den gråmarkerade knappen.

(3) Vi har inget inflytande över datainsamlingen, och har ingen information om dess utsträckning, syfte, hur den behandlas eller under vilken tidsperiod. Vi har heller ingen information om borttagning av data insamlad av tilläggsleverantören.

(4) Tilläggsleverantören lagrar alla uppgifter de samlar från dig i form av användarprofiler och använder informationen för reklam, marknadsundersökningar och/eller i syfte att anpassa sin webbplats. Sådana analyser görs främst för att visa användarspecifik reklam även för de användare som inte är inloggade, samt för att informera andra användare på sociala närverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att inte delta i skapandet av dylika användarprofiler genom att kontakta respektive tilläggsleverantör. Tilläggen gör att vi kan erbjuda dig möjligheten att interagera med de sociala nätverken och andra användare för att göra tjänsten bättre och intressantare för dig. Den rättsliga grunden för användning av tillägg är artikel 6, paragraf 1 p.1 lit. f i GDPR.

(5) Dataöverföringen görs oavsett om du har ett konto hos tilläggsleverantören eller om du är inloggad där. Om du är inloggad hos tilläggsleverantören när du befinner dig på vår webbplats, så är dina uppgifter direkt kopplade till ditt konto hos tilläggsleverantören. När du använder den aktiverade knappen och exempelvis länkar sidan, kommer tilläggsleverantören att lagra denna information på ditt användarkonto och dela informationen med dina kontakter. Vi rekommenderar att du regelbundet loggar ut från dina sociala nätverk när du inte använder dem, och särskilt innan du aktiverar knappen. Detta förhindrar att tilläggsleverantören gör en koppling till din profil.

(6) Ytterligare information om datainsamlingens utsträckning och syfte, samt hur dessa data används av tilläggsleverantören, återfinns i respektive leverantörs sekretesspolicy, som återfinns nedan. Vi hänvisar till denna policy för mer information om dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller att skydda din integritet.

(7) Här följer en lista över tilläggsleverantörerna samt länkar till deras sekretesspolicyer:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Google gäller under bestämmelsen Privacy Shield mellan EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter gäller under bestämmelsen Privacy Shield mellan EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland; http://www.xing.com/privacy.

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn gäller under bestämmelsen Privacy Shield mellan EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(1) Vi har även integrerat YouTube-videor i våra onlinetjänster. Dessa lagras på http://www.youtube.com och är tillgängliga direkt från vår webbplats. Videorna är integrerade med hjälp av alternativet ”avancerat sekretessläge”. Detta innebär att inga uppgifter om dig som användare skickas till YouTube när du inte spelar upp videor. Det är först när du spelar upp dessa videor som de data som nämns i sektion 2 överförs. BÖWE SYSTEC har ingen kontroll över denna dataöverföring.

(2) Genom att besöka webbplatsen erhåller YouTube information om att du har fått åtkomst till den relevanta sidan på vår webbplats, varpå de även får tillgång till de data som beskrivs i § 3 i denna policy. Denna information delas oavsett om YouTube erbjuder ett användarkonto som du är inloggad på eller inte. Om du är inloggad på Google, så är dina uppgifter direkt kopplade till kontot i fråga. Om du inte vill att din YouTube-profil kopplas på detta sätt, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter i form av användarprofiler och använder informationen för reklam, marknadsundersökningar och/eller i syfte att anpassa sin webbplats. Sådana analyser görs främst för att visa användarspecifik reklam även för de användare som inte är inloggade, samt för att informera andra användare på sociala närverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att inte delta i skapandet av dylika användarprofiler genom att kontakta YouTube.

(3) Ytterligare information om datainsamlingens utsträckning och syfte, samt hur dessa data används av YouTube, återfinns i sekretesspolicyn. Vi hänvisar till denna policy för mer information om dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina uppgifter i USA och gäller under bestämmelsen Privacy Shield mellan EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.