Phone +49 821 5702-0
Fax +49 821 5702-234
info@remove-this.boewe-systec.com

Privacy Policy
Danish

Persondatapolitik
Dansk

(1) Denne persondatapolitik forklarer indsamlingen af personlige oplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Personlige oplysninger er alle oplysninger, der identificerer dig personligt eller gør identifikation mulig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og brug af tjenester.

(2) Det ansvarlige organ i forhold til art. 4 stk. 7 i Persondataforordningen (GDPR) er: (navn, serviceadresse, e-mailadresse)  se også vores Virksomhedsoplysninger. Du kan kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse på datenschutz@remove-this.boewe-systec.com eller pr. post stilet til “Data Protection Officer” på vores postadresse.

(3) Når du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, vil vi gemme de oplysninger, du giver os (e-mailadresse og evt. navn og telefonnummer), så vi kan behandle og besvare din henvendelse. De data, der gemmes i denne sammenhæng, bliver slettet igen, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem. Hvis der eksisterer krav om opbevaring, vil behandling af dataene blive begrænset.

(4) Hvis vi benytter underleverandører til enkelte dele af vores tilbud, eller hvis vi gerne vil bruge dine data til markedsføring, vil vi informere grundigt om hver enkelt proces i det følgende. Her vil vi også udspecificere de fastlagte kriterier for, hvor længe der gemmes.

(1) Du har følgende rettigheder ift. dine personlige data:

 • Retten til information
 • Retten til rettelse eller sletning
 • Retten til begrænsning af databehandling
 • Retten til at gøre indsigelse mod databehandling
 • Retten til flytning af data

(2) Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet om vores behandling af dine data.

(1) Når du besøger vores hjemmeside udelukkende for at få information (altså tilgår siden uden at logge ind, oprette en konto eller sende os oplysninger),
så indsamler vi ingen personlige data bortset fra de data, som din browser afgiver. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som vi skal bruge af tekniske årsager for at kunne vise vores hjemmeside og sikre dens stabilitet og sikkerhed (juridisk grundlag: art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f GDPR),

nemlig:

 • IP-adresse
 • dato og tidspunkt for anmodningen
 • sidespecifikke anmodninger
 • adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • overførte data pr. session
 • refererende URL
 • browser
 • operativsystem og brugerflade
 • browserens sprogindstillinger og version.

    

(2) Ud over disse data gemmes der ved brug af vores hjemmeside også cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din harddisk for at kunne give en hjemmeside specifikke oplysninger (i dette tilfælde vores hjemmeside). Cookies kan hverken afvikle programmer eller overføre virus til din computer. Formålet med dem er at gøre brugen af internettet lettere og mere effektiv.


(3) Brug af cookies:
a) Denne hjemmeside anvender følgende typer cookies med følgende omfang og funktioner:

 • Transient (midlertidige) cookies (se b)
 • Persistent (blivende) cookies (se c)

b) Transient cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Dette gælder især for session cookies. Disse cookies gemmer et såkaldt session-ID for at samle separate forespørgsler fra browseren i en enkelt session. Det gør det nemmere at genkende din computer, når du vender tilbage til hjemmesiden. Session cookies slettes, når du logger af eller lukker browseren.

c) Persistent cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum, som er angivet for den enkelte cookie. Du kan slette enhver cookie til enhver tid via sikkerhedsindstillingerne i din browser.

d) Du kan konfigurere din browsers indstillinger efter behov og nægte at acceptere tredjeparts-cookies eller alle cookies. Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at du muligvis ikke kan udnytte alle de tjenester, der tilbydes på vores hjemmeside, hvis du ikke tillader cookies.

(e) Cookies, som er nødvendige for at vi kan gennemføre kommunikationer elektronisk eller for sidens funktionalitet, gemmes i henhold til art. 6 I lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at gemme cookies med henblik på at optimere og tilbyde vores tjenester fri for tekniske fejl. En eventuel brug af andre cookies (såsom cookies anvendt til at analysere dine internetvaner) vil være specifikt nævnt i vores fortrolighedspolitik.

(1) Ud over anvendelse af vores hjemmeside udelukkende for at få information tilbyder vi også en række tjenester til personer, som måtte være interesserede. I den sammenhæng er det normalt nødvendigt, at du indtaster personlige oplysninger, som vi bruger, når vi leverer den relevante tjeneste og i henhold til de tidligere omtalte principper for databehandling.
    
(2) Vi benytter til tider eksterne tjenester til behandlingen af dine data. Vi er meget omhyggelige, når vi udvælger og indgår aftaler med disse; og de er bundet af vores instrukser og revideres jævnligt.
    
(3) I det omfang, at vores partnere eller leverandører af tjenester har hjemsted i et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil vi informere dig om konsekvenserne af dette i beskrivelsen af tilbuddet.

(1) Hvis du har givet os dit samtykke til brugen af dine personlige data, er du til enhver tid berettiget til at tilbagekalde samtykket. En sådan tilbagekaldelse påvirker tilladelsen til behandling af dine data, når du har meddelt den til os.

(2) For så vidt som vi baserer behandlingen af dine personlige data på en afvejning af interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling. Dette er tilfældet, især hvis behandlingen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en aftale med dig, hvilket vi vil beskrive i hvert enkelt tilfælde i funktionsbeskrivelsen herunder. Hvis du således gør indsigelse, beder vi dig angive årsagen til indsigelsen, og hvorfor vi ikke bør behandle dine personlige data. I tilfælde af en begrundet indsigelse vil vi undersøge situationen og enten afbryde eller tilpasse databehandlingen eller informere dig om de berettigede grunde til, at vi fortsætter behandlingen.

(3) Du har selvfølgelig til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med henblik på reklame og dataanalyse. Du kan indsende din indsigelse mod annoncering ved hjælp af følgende kontaktoplysninger: datenschutz@remove-this.boewe-systec.com.

(1) Vores hjemmeside bruger webanalyseplatformen Matomo til at analysere brugertrafik på hjemmesiden. Den resulterende statistik giver os mulighed for at forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig. Det juridiske grundlag for brugen er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f GDPR).

(2) Ifm. denne analyse bliver der gemt cookies (se § 4 for yderligere oplysninger) på din computer. Alle oplysninger, der indsamles på denne måde, gemmes kun på vores server i Tyskland. Hvis du ikke tillader cookies, skal vi gøre dig opmærksom på, at du muligvis ikke kan udnytte alle de tjenester, der tilbydes på vores hjemmeside. Du kan forhindre brugen af cookies via indstillingerne i din browser. Du kan også slå Matomo-analysen af dit besøg på hjemmesiden fra ved at klikke i følgende afkrydsningsfelt (opt-out).

(3) Vores hjemmeside benytter Matomo med en "AnonymizeIP" add-on, så IP-adresser bliver forkortet til videre behandling. Dette forhindrer personlig identifikation af oplysningerne. IP-adressen, der opsamles fra din browser via Matomo, er ikke forbundet til andre data, som vi indsamler.

(4) Matomo er et open source-projekt. Få mere at vide om denne tredjepartsleverandørs persondatapolitik på https://matomo.org/privacy-policy/.

(1) Vi bruger i øjeblikket følgende plugins til sociale medier: Google+, Twitter, Xing, LinkedIn.

(2) Ved besøg på tredjeparters hjemmesider får udbyderne af disse hjemmesider den oplysning, at du har tilgået de respektive underafdelinger af vores hjemmeside. Desuden stilles de data, der nævnes i § 3 i denne politik, til rådighed for dem. I tilfældene Facebook og Xing anonymiseres IP-adressen umiddelbart efter indsamling, jf. den respektive udbyder i Tyskland. Aktivering af et plugin overfører dine personlige data til den respektive pluginleverandør, hvor de bliver opbevaret (for amerikanske leverandører er dette i USA). Fordi pluginleverandøren primært bruger cookies til dataindsamling, anbefaler vi, at du bruger browsernes sikkerhedsindstillinger til at slette alle cookies, før du klikker på den gråtonede knap.

(3) Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocesserne og har ikke viden om omfanget af dataindsamlingen, formålet med behandlingen, eller hvor længe data gemmes. Vi har heller ingen viden om sletning af data indsamlet af pluginleverandøren.

(4) Pluginleverandøren gemmer de data, de indhenter om dig i form af brugerprofiler og bruger oplysningerne til annoncering, markedsanalyse og/eller individuel tilpasning af deres hjemmeside. Dette benyttes især til at vise brugerspecifikke annoncer, selv til brugere, som ikke er logget ind, og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at fravælge oprettelsen af sådanne brugerprofiler ved at kontakte de relevante pluginudbydere. Med disse plugins kan vi give dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig. Det juridiske grundlag for brugen af plugins er art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f GDPR).

(5) Dataoverførslen sker uafhængigt af, om du har en konto hos pluginleverandøren, eller er logget ind der. Hvis du er logget ind hos pluginleverandøren, bliver de data, der indsamles på vores websted, direkte koblet med din eksisterende konto hos pluginleverandøren. Når du bruger den aktiverede knap og f.eks. deler siden, gemmer pluginleverandøren også disse oplysninger i din brugerkonto og deler det offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler, at du regelmæssigt logger ud af sociale netværk efter brug, og især inden du aktiverer knappen, hvis du vil forhindre kobling til din profil hos pluginleverandøren.

(6) Nærmere oplysninger om formål og omfang af dataindsamlingen og de respektive pluginleverandørers behandling af data kan findes i de respektive pluginleverandørers persondatapolitikker herunder. Se den relevante politik for yderligere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv.

(7) Adresser på de respektive pluginleverandører og URL’er til deres persondatapolitikker:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland; http://www.xing.com/privacy.

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(1) Vi har desuden integreret YouTube-videoer i vores onlinetjenester. Disse gemmes på http://www.youtube.com og er tilgængelige direkte fra vores hjemmeside. De er alle integrerede i tilstanden “privacy-enhanced”. Det betyder, at der ikke sendes data om dig som bruger til YouTube, når du ikke afspiller videoer. Først når du afspiller disse videoer, overføres oplysningerne, der nævnes i afsnit 2. Denne dataoverførsel er uden for BÖWE SYSTECs kontrol.

(2) Når du besøger hjemmesiden, får YouTube en oplysning om, at du har tilgået den relevante side på vores hjemmeside. Desuden stilles de data, der nævnes i § 3 i denne politik, til rådighed for dem. Disse oplysninger deles, uanset om YouTube tilbyder en brugerkonto, som du er logget ind på, eller ej. Hvis du er logget ind hos Google, vil dine data være direkte tilknyttet din konto. Hvis du ikke vil have din YouTube-profil tilknyttet på denne måde, skal du først logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data i form af brugerprofiler og bruger dem til annoncering, markedsanalyse og/eller individuel tilpasning af deres hjemmeside. Dette benyttes især til at vise brugerspecifikke annoncer, selv til brugere, som ikke er logget ind, og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af sådanne brugerprofiler ved at kontakte YouTube.

(3) Nærmere oplysninger om omfanget af og formålet med dataindsamlingen samt databehandlingen fra YouTubes side kan findes i deres persondatapolitik. Se venligst denne politik for yderligere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv: policies.google.com/privacy Google behandler også dine data i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.