Phone +49 821 5702-0
Fax +49 821 5702-234
info@remove-this.boewe-systec.com

Privacy Policy
Dutch

Privacybeleid
Nederlands

(1) In dit privacybeleid wordt uiteengezet op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld tijdens het gebruik van onze website. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die u als individu identificeren of zulke identificatie mogelijk maken, bijv. naam, adres, e-mailadres en het gebruik van diensten.

 (2) Het verantwoordelijke orgaan in overeenkomst met artikel 4, par. 7, van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 is: BÖWE SYSTEC GmbH, zie verder onze Bedrijfsgegevens. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via datenschutz@remove-this.boewe-systec.com of via ons postadres t.a.v. 'functionaris gegevensbescherming'.

 (3) Als u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier op de website, wordt uw informatie (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) opgeslagen om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. De in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd als het niet meer noodzakelijk is de gegevens op te slaan of, als de opslag ervan verplicht is, wordt de verwerking ervan beperkt.

(4) In de gevallen dat we gebruikmaken van dienstverleners voor afzonderlijke eigenschappen van ons aanbod of als we uw gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder over elk afzonderlijk proces in detail informeren. Daar geven we ook aan welke criteria er zijn vastgesteld voor de opslagtermijn.

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op rectificatie of verwijdering
 • Het recht op beperking van verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
 • Het recht op dataportabiliteit

(2) Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw gegevens. Voor de toepassingen van onze activiteiten is de relevante functionaris gegevensbescherming:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach | Duitsland
Telefoonnummer +49 981 180093-0
Faxnummer +49 981 180093-800

U kunt ook contact opnemen met uw lokale autoriteiten voor verdere informatie.

(1) Als u onze website bezoekt voor informatiedoeleinden (zoals wanneer u onze website bezoekt zonder u aan te melden, te registreren of ons informatie te sturen), verzamelen we geen persoonsgegevens anders dan de gegevens die uw browser deelt. Als u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die we nodig hebben om technische redenen om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis: art. 6, par. 1, p. 1, lit. f, AVG),
namelijk:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Lokale tijdzone, verschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Paginaspecifiek verzoek
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevens per sessie
 • Verwijzings-URL
 • Browser
 • Besturingssysteem en gebruikersinterface
 • Taal en versie van de browsersoftware    

(2) Naast deze gegevens worden er bij gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door browsers op de harde schijf worden opgeslagen om site-specifieke informatie via het cookie beschikbaar te maken voor de website (in dit geval, onze website). Cookies kunnen geen toepassingen draaien en ook zijn ze niet in staat virussen op uw computer over te dragen. Hun functie is om het gebruik van internet gemakkelijker en efficiënter te maken.

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, de reikwijdte en de functionaliteit daarvan zijn als volgt:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Dit omvat in het bijzonder sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op om verschillende verzoeken van uw browser te bundelen tot één gezamenlijke sessie. Dit helpt om uw computer te identificeren als u onze website later opnieuw benadert. Sessiecookies worden verwijderd zodra u zich afmeldt of de browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode die per cookie wordt bepaald. U kunt cookies te allen tijde verwijderen zoals in de veiligheidsvoorkeuren van uw browser is aangegeven.

d) U kunt de instellingen van de browser waar nodig configureren en acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Als u geen cookies toestaat, kunt u mogelijk niet van alle diensten van onze website gebruikmaken.

e) Cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische berichten of het verstrekken van bepaalde eigenschappen, worden opgeslagen in overeenkomst met  artikel 6 par. 1, lit. f, AVG. We hebben een legitiem belang bij de opslag van cookies om onze diensten te optimaliseren en zonder technische fouten te leveren. Voor zover we andere cookies opslaan (bijvoorbeeld voor analyse van uw surfgedrag), worden deze specifiek in ons privacybeleid genoemd.

(1) Onze website maakt gebruik van een dienst geleverd door Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna cookiebot.com genoemd).

(2) De cookies die door cookiebot.com geplaatst zijn, zijn technisch essentieel aangezien deze uitsluitend gebruikt worden om de benodigde toestemming te verkrijgen voor het gebruik van de cookies die op deze website zijn geplaatst. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. Voor dat doel kunnen persoonsgegevens met betrekking tot uw browser indien nodig worden overgedragen aan cookiebot.com. De wettelijke grond hiervoor is ons legitieme belang krachtens artikel 6, par. 1, lit. f, AVG.

(3) Gegevens worden verwijderd zodra aan het doeleinde waarvoor deze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de behandeling van overgedragen gegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

(4) U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door cookiebot.com voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

(1) Naast het gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden bieden we ook allerlei diensten aan die voor geïnteresseerden beschikbaar zijn. Deze vereisen gewoonlijk dat u aanvullende persoonsgegevens invoert die we gebruiken om de respectievelijke dienst te leveren en vanwege de eerdergenoemde principes van gegevensverwerking.
    
(2) We maken zo nu en dan gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. We zijn zorgvuldig als het gaat om de selectie van en het aangaan van contracten met dergelijke dienstverleners en zij zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.
    
(3) In zoverre onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we u informeren over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.

Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail, ingevuld formulier op onze website, reacties of berichten op onze online socialemedia-accounts, verwerken wij de persoonsgegevens die u verstrekt en, in het bijzonder, uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om het contactverzoek te verwerken en hierop te reageren. Dit wordt gedaan in het kader van contractuele en precontractuele relaties op wettelijke grond van artikel 6, par. 1, lit. b, AVG, of voor het waarborgen van onze legitieme belangen in het geval van andere verzoeken in overeenkomst met artikel 6, par. 1, lit. f, AVG. De gegevens die u verstrekt bij het verzoek worden verwijderd zodra aan het doel is voldaan en het bewaren van die gegevens niet langer nodig is. Hierop zijn ook wettelijke archiveringsplichten van toepassing.

(1) Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dergelijke intrekking heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw gegevens zodra u deze aan ons hebt verstrekt. De intrekking heeft geen invloed op de legitimiteit van de verwerking die al is ondernomen op basis van de toestemming die voor de intrekking werd gegeven.

(2) In zoverre we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van de belangen van betrokkenen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is voor het nakomen van een contract met u. Hieronder geven we per geval een beschrijving van functies. Bij het maken van een dergelijk bezwaar vragen we u toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken. In het geval van een gegrond bezwaar zullen we de situatie bestuderen en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen, of u informeren over de legitieme redenen voor de gronden waarop we door zullen gaan met de verwerking ervan.

(3) Natuurlijk hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor de reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw bezwaar tegen reclame indienen middels de volgende contactgegevens: datenschutz@remove-this.boewe-systec.com.

(1) Onze website maakt gebruik van het webanalytics-platform Matomo voor de analyse van bezoekersverkeer op onze website. Met de statistieken die op deze manier worden samengesteld, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter voor u maken. De wettelijke grond voor het gebruik ervan is ons legitieme belang volgens artikel 6, par. 1, p. 1, lit. f, AVG.

(2) Voor deze analyse worden cookies (zie § 5 voor meer informatie) op uw computer opgeslagen. Alle op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op onze server in Duitsland opgeslagen. Als u het gebruik van cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u niet van alle diensten van onze website gebruik kunt maken. U kunt het gebruik van cookies via de voorkeuren in uw browser voorkomen.
U kunt Matomo's analyse van uw bezoek aan onze website ook uitschakelen door het volgende selectievakje aan te vinken (opt-out).

(3) Onze website gebruikt Matomo met de add-on AnonymizeIP om IP-adressen te verkorten voor verdere verwerking. Dit voorkomt de personalisatie van de informatie. Het IP-adres dat uw browser via Matomo deelt, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die wij verzamelen.

(4) Matomo is een open source-project. Meer informatie over het privacybeleid van deze externe aanbieder vindt u op https://matomo.org/privacy-policy/.

We maken op onze website gebruik van “Google Web Fonts” van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland. Zo kunnen we externe lettertypen gebruiken. Gebruik in offline modus houdt in dat er geen gegevens aan Google als externe aanbieder worden overgedragen.

Deze verklaring gegevensbescherming is alleen van toepassing op onze eigen aanwezigheid op internet. De webpagina's die deze aanwezigheid vormen, kunnen links naar webpagina's van externe partijen (bijvoorbeeld sociale media) bevatten. Onze verklaring gegevensbescherming geldt niet voor deze webpagina's. Als u onze website verlaat, is het raadzaam om de richtlijnen omtrent gegevensbescherming van elke webpagina die persoonsgegevens verzamelt, nauwkeurig door te nemen.

Via onze online aanwezigheid op sociale media communiceren wij met klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers die hier actief zijn en informeren hen over onze diensten. De voorwaarden van bedrijfs- en gegevensbeschermingsrichtlijnen van de desbetreffende exploitant zijn op interacties via dergelijke netwerken of platformen van toepassing. Tenzij anders in onze verklaring gegevensbescherming genoemd wordt, verwerken we de gegevens van gebruikers als zij via sociale media met ons communiceren, bijvoorbeeld door op onze online aanwezigheid berichten te plaatsen of door ons berichten te sturen. Deze verklaring gegevensbescherming is alleen van toepassing op onze eigen aanwezigheid op internet op Google MyBusiness, LinkeIn, Twitter, Xing, YouTube.

(1) We hebben ook YouTube-video's in onze online diensten geïntegreerd van externe aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze worden bewaard op http://www.youtube.com en zijn rechtstreeks te benaderen vanaf onze website. Als video's worden afgespeeld, plaatst YouTube cookies om informatie over bezoekers aan zijn website te verzamelen. Deze video's vallen allemaal onder de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, wat inhoudt dat er geen informatie over u als gebruiker aan YouTube zal worden overgedragen als u de video's niet afspeelt of uw toestemming hiervoor niet eerder hebt gegeven. Pas wanneer u hebt toegestemd, zullen de gegevens die hierna worden vermeld, worden overgedragen. We hebben geen controle over de daaruit voortvloeiende gegevensoverdracht.

(2) Het bezoek aan de website laat YouTube weten dat u de desbetreffende pagina op onze website hebt bezocht. Daarnaast worden ook de gegevens onder § 3 van dit beleid voor hen beschikbaar gemaakt. Deze informatie wordt gedeeld, ongeacht of YouTube gebruikersaccounts biedt waarop u zich al dan niet hebt aangemeld. Als u zich op Google hebt aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw YouTube-profiel op deze manier wordt gekoppeld, dient u zich af te melden voordat u op de knop drukt. Hiermee wordt ook een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand gebracht. Als u de video start, kan dit leiden tot verdere gegevensverwerkingsacties.

(3) YouTube slaat uw gegevens in een gebruikersprofiel op en gebruikt dit voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en/of voor afstemming van beheer van zijn website. Zulke analyse wordt gedaan (zelfs voor gebruikers die zich niet hebben aangemeld) om gebruikersspecifieke reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de aanmaak van dergelijke gebruikersprofielen door YouTube.

(4) De wettelijke grond voor het afspelen van YouTube-video's is het toekennen van uw toestemming in overeenkomst met artikel 6, par. 1, lit. a, AVG.

(5) Verdere informatie over de reikwijdte en het doel van de verzameling van gegevens en de manier waarop de gegevens door YouTube worden gebruikt, vindt u in het privacybeleid. Raadpleeg dit beleid voor meer informatie over uw rechten en opties om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.