Phone +49 821 5702-0
Fax +49 821 5702-234
info@remove-this.boewe-systec.com

Privacy Policy
Swedish

Sekretesspolicy
Svenska

(1) Denna sekretesspolicy klargör hur vi samlar in personlig information när du använder vår webbplats. Personlig information innebär all information som identifierar dig som individ, eller möjliggör identifiering, som exempelvis namn, adress, e-postadress och användning av tjänster.

(2) Ansvarig organisation är, i enlighet med artikel 4, paragraf 7 i allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) (GDPR) BÖWE SYSTEC GmbH. Se även våra Företagsledning. Se även våra Företagsuppgifter. Du kan kontakta vår dataskyddsansvarig på e-postadressen datenschutz@remove-this.boewe-systec.com eller via post till ”Data Protection Officer” på vår postadress.

(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär, kommer all information som du delar med oss (e-postadress och eventuellt namn och telefonnummer) att sparas av oss i syfte att behandla och besvara din förfrågan. Alla uppgifter som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas så snart det inte är nödvändigt att lagra dem, eller om krav på lagring finns, behandlas i begränsad utsträckning.

(4) I de fall där vi använder oss av tjänsteleverantörer för enskilda funktioner inom vår tjänst, eller om vi vill använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, kommer vi att förklara varje enskild process i detalj nedan. Vi kommer även att specificera de gällande riktlinjerna för hur länge data får lagras.

(1) Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • Rätt till information
 • Rätt till korrigering eller borttagning
 • Rätt att begära att användningen begränsas
 • Rätt att bestrida användning
 • Rätt till flyttbara data


(2) Du har rätt att göra ett klagomål hos en granskande dataskyddsmyndighet om du har invändningar mot hur vi använder dina data. Den relevanta dataskyddsmyndigheten för vår verksamhet är:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach | Tyskland
Tel +49 981 180093-0
Fax +49 981 180093-800

Du kan kontakta dina lokala myndigheter för mer information.

(1) När du besöker vår webbplats i informationssyfte (t.ex. om du besöker sidan utan att logga in, registrera dig eller skicka information till oss) kommer vi inte att samla in några personuppgifter, med undantag för de uppgifter som delas via din webbläsare. När du besöker vår webbplats samlar vi in vissa uppgifter som vi av tekniska skäl behöver för att kunna visa vår webbplats och för att garantera att den är säker och stabil (rättslig grund: artikel 6, paragraf 1 p.1 lit. f i GDPR).

Dessa uppgifter är:

 • IP-adress
 • Datum och tidpunkt för åtkomst
 • Lokal tidszon och skillnaden mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Åtkomst till specifika sidor
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Överförd data per session
 • Referenswebbadress
 • Webbläsare
 • Operativsystem och användargränssnitt
 • Webbläsarens version och språk


(2) Utöver dessa insamlade uppgifter kommer även cookies att lagras på din dator vid användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar på din hårddisk för att göra sajtspecifik information tillgänglig för webbplatserna (i detta fall vår webbplats). Cookies kan varken köra program eller föra över virus till din dator. Deras syfte är att göra din internetanvändning enklare och mer effektiv.

(3) Användning av cookies:
a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, i följande utsträckning och syfte:

 • Tillfälliga cookies (se b)
 •  Permanenta cookies (se c)

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Detta gäller framför allt sessionscookies. Dessa cookies lagrar ett så kallat sessions-ID för att samla ihop separata webbläsarförfrågningar till en enda session. Detta hjälper till att identifiera din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare.

c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid. Tiden skiljer sig åt mellan olika cookies. Du kan när som helst välja att radera dina cookies genom att gå till din webbläsares säkerhetsinställningar.

d) Du kan välja huruvida du vill godkänna tredjepartcookies eller alla cookies genom att gå till din webbläsares inställningar. Tänk på att du kanske inte kan använda alla tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats om du inte tillåter cookies.

e) Cookies, som är nödvändiga för elektronisk kommunikation eller för att vissa funktioner ska kunna genomföras, lagras i enlighet med artikel 6 1 lit. f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna optimera våra tjänster och leverera dem utan tekniska problem. I den mån som vi lagrar andra cookies (såsom cookies som används för att analysera dina internetvanor) specificeras dessa specifikt i vår sekretesspolicy.

(1) Vår webbplats använder en tjänst som tillhandahålls av Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (hädanefter benämnd cookiebot.com).

(2) De cookies som placeras av cookiebot.com är tekniskt nödvändiga då de enbart används för att få samtycke till användning av de cookies som finns på sidan. Vi använder den här informationen för att se till att vår webbplats fungerar. Därför kan personuppgifter relaterade till din webbläsare föras över till cookiebot.com om det anses nödvändigt. Den rättsliga grunden för detta är vårt legitima intresse enligt artikel 6, paragraf 1 lit. f i GDPR.

(3) Uppgifterna raderas så fort det syfte de samlades in för är fullbordat. Du hittar mer information om hantering av överförda uppgifter i dataskyddsinformationen på cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

(4) Du kan förhindra att cookiebot.com samlar in och behandlar dina uppgifter genom att stänga av skript i din webbläsare eller installera en skriptblockerare.

(1) Utöver att använda vår webbplats i rent informationssyfte, erbjuder vi dessutom en rad olika tjänster för de som är intresserade. Dessa tjänster kräver ofta att du anger ytterligare personuppgifter som vi använder för att leverera tjänsterna och för att uppfylla ovan nämnda principer för databehandling.
    
(2) Vi använder ibland externa tjänsteleverantörer för att behandla dina personuppgifter. Dessa väljs noga ut av oss och granskas regelbundet för att säkerställa att de arbetar enligt instruktioner från oss.
    
(3) I den mån som våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför European Economic Area (EEA), kommer vi att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

När du kontaktar oss via exempelvis telefon, e-post, kontaktformuläret på vår webbplats eller meddelanden/kommentarer på våra sociala medier behandlar vi de personuppgifter du förser oss med, främst ditt namn, din adress, e-postadress och telefonnummer, i syfte att kunna behandla och bemöta dina meddelanden till oss. Det här görs som del av kontraktsbundna relationer, eller blivande sådana. Rättslig grund är artikel 6 para. 1 lit. b GDPR. Det kan också göras för att skydda våra legitima intressen vid andra förfrågningar enligt artikel 6, paragraf 1 lit. f i GDPR. Uppgifterna du förser oss med raderas så fort deras syfte är fullbordat och de inte längre behöver lagras. Juridiska arkiveringskrav gäller.

(1) Om du har givit oss ditt medgivande att använda dina personuppgifter, så har du rätt att när som helst dra tillbaka detta medgivande. Så snart ett sådant återkallande kommer in till oss påverkas vår rätt att behandla dina uppgifter. Legitimiteten för behandlingen som gjordes med ditt samtycke innan återkallningen påverkas inte av detta.

(2) I den mån som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning, har du rätt att bestrida behandlingen. Detta är särskilt fallet om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla kontraktet med dig, vilket kommer att beskrivas för varje fall i beskrivningarna nedan. När du utnyttjar rätten att bestrida behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att ge en förklaring till varför du vill återkalla ditt medgivande. I fall där en protest anses vara berättigad kommer vi att utreda situationen och därefter avsluta eller anpassa databehandlingen, eller informera dig om vi har giltiga skäl att fortsätta databehandlingen.

(3) Du har givetvis rätt att när som helst bestrida behandlingen av dina personuppgifter i reklam- eller analyssyften. Du kan lämna in din begäran att bestrida användningen i reklamsyften genom att använda följande kontaktuppgifter: datenschutz@remove-this.boewe-systec.com.

(1) Vår webbplats använder webbanalysplattformen Matomo för att analysera användartrafiken på vår webbplats. Denna typ av statistik hjälper oss att förbättra vår tjänst och göra den intressantare för dig. Den rättsliga grunden för användning av den är vårt legitima intresse enligt artikel 6, paragraf 1 P.1 lit. f i GDPR.

(2) För denna analys lagras cookies på din dator (se § 5 för mer information). All information som samlas in på detta sätt lagras enbart på vår server i Tyskland. Tänk på att du kanske inte kan använda alla tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats om du inte tillåter cookies. Du kan välja att förhindra användandet av cookies genom att gå till din webbläsares inställningar.
Du kan även välja att inte delta i Matomo-analysen när du besöker vår webbplats. Kryssa i följande ruta för att inte delta.

(3) Vår webbplats använder Matomo med tillägget AnonymizeIP för att förkorta IP-adresser i syfte att ytterligare behandla informationen, och förhindra att den görs personlig. IP-adressen som delas från din webbläsare via Matomo är inte knuten till några andra uppgifter som vi samlar in.

(4) Matomo är ett projekt med öppen källkod. Du kan läsa denna tredjepartsleverantörs sekretesspolicy här: https://matomo.org/privacy-policy/.

Vi använder Google Web Fonts från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Swt, Dublin 4, Irland på vår webbplats. På så vis kan vi använda externa typsnitt. Användningen i offlineläge innebär att inga uppgifter förs över till Google.

Den här dataskyddspolicyn gäller bara vår egen internetnärvaro. De webbplatser som utgör denna närvaro kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser (t.ex. sociala medier). Vår dataskyddspolicy gäller inte de webbplatserna. Vi rekommenderar att du läser andra webbplatsers dataskyddspolicyer när du besöker dem.

Vi har en närvaro på sociala medier för att kommunicera med kunder, intresserade parter och användare som är aktiva där, samt för att informera om våra tjänster. Relevanta operatörers affärsvillkor och dataskyddspolicyer gäller för interaktioner via sådana nätverk eller plattformar. Om inte motsatsen hävdas i vår dataskyddspolicy så behandlar vi uppgifter för användare som kommunicerar via oss via sociala medier, till exempel genom att kommentera på våra inlägg eller skicka meddelanden till oss. Den här dataskyddspolicyn gäller vår onlinenärvaro på Google MyBusiness, LinkedIn, Twitter, Xing, YouTube.

(1) Vi har även integrerat YouTube-videor från tredjepartsleverantören Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i våra onlinetjänster. Dessa lagras på http://www.youtube.com och är tillgängliga direkt från vår webbplats. YouTube placerar cookies på din dator när videor spelas upp för att få information om sina besökare. Alla dessa videor täcks av det ”utökade dataskyddsläget”, vilket innebär att ingen information om dig som användare förs över till YouTube om du inte spelar videorna eller inte har gett samtycke för detta. Uppgifterna som specificeras nedan förs över först när du har gett samtycke. Vi har ingen kontroll över den dataöverföring som uppstår.

(2) Genom att besöka webbplatsen erhåller YouTube information om att du har fått åtkomst till den relevanta sidan på vår webbplats, varpå de även får tillgång till de data som beskrivs i § 3 i denna policy. Denna information delas oavsett om YouTube erbjuder ett användarkonto som du är inloggad på eller inte. Om du är inloggad på Google, så är dina uppgifter direkt kopplade till kontot i fråga. Om du inte vill att din YouTube-profil kopplas på detta sätt, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Det här skapar även en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk. Om du startar videon kan det leda till uppgiftsbehandling.

(3) YouTube lagrar dina uppgifter som en användarprofil och använder den för marknadsföring, marknadsundersökningar och/eller anpassad drift av sin webbplats. Sådana analyser görs främst för att visa riktad marknadsföring (även för användare som inte är inloggade), samt för att informera andra användare på sociala närverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att inte delta i skapandet av dylika användarprofiler genom att kontakta YouTube.

(4) Den rättsliga grunden för uppspelning av YouTube-videor är ditt samtycke enligt artikel 6, paragraf 1 lit. f i GDPR.

(5) Ytterligare information om datainsamlingens utsträckning och syfte, samt hur dessa data används av YouTube, återfinns i sekretesspolicyn. Vi hänvisar till denna policy för mer information om dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv